5.000 lính Nga tập trận đối phó với đòn tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt

Các binh sĩ Nga tập trận đối phó trong tình huống Nga bị tấn công hạt nhân hoặc vũ khí hóa học. Ảnh: Reuters
Các binh sĩ Nga tập trận đối phó trong tình huống Nga bị tấn công hạt nhân hoặc vũ khí hóa học. Ảnh: Reuters
Các binh sĩ Nga tập trận đối phó trong tình huống Nga bị tấn công hạt nhân hoặc vũ khí hóa học. Ảnh: Reuters