50 ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Joe Biden

Tổng thống Joe Biden ký dự luật cứu trợ kinh tế 1,9 nghìn tỉ USD thành luật. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden ký dự luật cứu trợ kinh tế 1,9 nghìn tỉ USD thành luật. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden ký dự luật cứu trợ kinh tế 1,9 nghìn tỉ USD thành luật. Ảnh: AFP
Lên top