50 cảnh sát bị cách ly trước cuộc tranh luận Phó Tổng thống Mỹ

Hơn 50 sĩ quan cảnh sát Salt Lake phải cách ly COVID-19 trước cuộc tranh luận Phó Tổng thống sẽ diễn ra vào tối 7.10 tới. Ảnh: ABC News
Hơn 50 sĩ quan cảnh sát Salt Lake phải cách ly COVID-19 trước cuộc tranh luận Phó Tổng thống sẽ diễn ra vào tối 7.10 tới. Ảnh: ABC News
Hơn 50 sĩ quan cảnh sát Salt Lake phải cách ly COVID-19 trước cuộc tranh luận Phó Tổng thống sẽ diễn ra vào tối 7.10 tới. Ảnh: ABC News
Lên top