5 năm tới, nhiều đại dịch nguy hiểm hơn COVID-19 có thể xuất hiện

Nhà khoa học Nga cảnh báo, trong ít nhất 5-10 năm tới, nhiều đại dịch nguy hiểm hơn COVID-19 có thể xuất hiện. Ản: AFP
Nhà khoa học Nga cảnh báo, trong ít nhất 5-10 năm tới, nhiều đại dịch nguy hiểm hơn COVID-19 có thể xuất hiện. Ản: AFP
Nhà khoa học Nga cảnh báo, trong ít nhất 5-10 năm tới, nhiều đại dịch nguy hiểm hơn COVID-19 có thể xuất hiện. Ản: AFP
Lên top