5 máy bay khổng lồ đang thống lĩnh bầu trời thế giới

Máy bay Aero Spacelines Super Guppy được NASA sử dụng. Ảnh: NASA
Máy bay Aero Spacelines Super Guppy được NASA sử dụng. Ảnh: NASA
Máy bay Aero Spacelines Super Guppy được NASA sử dụng. Ảnh: NASA
Lên top