5 loại thuốc và vaccine ngừa COVID-19 hứa hẹn giúp chấm dứt đại dịch

Hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu với COVID-19. Ảnh: Getty.
Hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu với COVID-19. Ảnh: Getty.
Hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu với COVID-19. Ảnh: Getty.
Lên top