5 điều kỳ thú về hoa xác thối khổng lồ

Hình ảnh hoa xác thối nở hoa tại vườn Botanic, Mỹ năm 2003. Ảnh: AFP
Hình ảnh hoa xác thối nở hoa tại vườn Botanic, Mỹ năm 2003. Ảnh: AFP
Hình ảnh hoa xác thối nở hoa tại vườn Botanic, Mỹ năm 2003. Ảnh: AFP
Lên top