5 cỗ xe tăng hùng mạnh nhất trong chiến tranh hiện đại

Xe tăng do Trung Quốc sản xuất đang được sử dụng tỏng quân đội Thái Lan. Ảnh: Quân đội Thái Lan.
Xe tăng do Trung Quốc sản xuất đang được sử dụng tỏng quân đội Thái Lan. Ảnh: Quân đội Thái Lan.
Xe tăng do Trung Quốc sản xuất đang được sử dụng tỏng quân đội Thái Lan. Ảnh: Quân đội Thái Lan.
Lên top