5 bài học từ chiến lược tăng cường năng lực y tế của Singapore

Cơ sở cách ly cộng đồng tại Trung tâm triển lãm Singapore Expo. Ảnh: AFP
Cơ sở cách ly cộng đồng tại Trung tâm triển lãm Singapore Expo. Ảnh: AFP
Cơ sở cách ly cộng đồng tại Trung tâm triển lãm Singapore Expo. Ảnh: AFP
Lên top