44 bang chọn phe trong vụ kiện của Texas: "Nội chiến" lần 2 ở Mỹ?

Bản đồ vụ kiện của Texas: Các bang đỏ đã nộp báo cáo ủng hộ Texas, các bang xanh ủng hộ 4 bang chiến địa bị kiện, các bang vàng là các bang bị cáo. Ảnh: Twitter
Bản đồ vụ kiện của Texas: Các bang đỏ đã nộp báo cáo ủng hộ Texas, các bang xanh ủng hộ 4 bang chiến địa bị kiện, các bang vàng là các bang bị cáo. Ảnh: Twitter
Bản đồ vụ kiện của Texas: Các bang đỏ đã nộp báo cáo ủng hộ Texas, các bang xanh ủng hộ 4 bang chiến địa bị kiện, các bang vàng là các bang bị cáo. Ảnh: Twitter
Lên top