4.000 cử tri Georgia giành lại được quyền bầu cử Thượng viện Mỹ

Cử tri Georgia xếp hàng trong ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ tại Atlanta, Georgia, hôm 14.12. Ảnh: AFP.
Cử tri Georgia xếp hàng trong ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ tại Atlanta, Georgia, hôm 14.12. Ảnh: AFP.
Cử tri Georgia xếp hàng trong ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử Thượng viện Mỹ tại Atlanta, Georgia, hôm 14.12. Ảnh: AFP.
Lên top