Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

4 tàu Iran "dám" chặn tàu khu trục tên lửa Mỹ ở Eo Hormuz