4 loại vaccine COVID-19 nội địa tiềm năng của Trung Quốc

4 loại vaccine COVID-19 tiềm năng của Trung Quốc đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở nước ngoài. Ảnh: VCG
4 loại vaccine COVID-19 tiềm năng của Trung Quốc đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở nước ngoài. Ảnh: VCG
4 loại vaccine COVID-19 tiềm năng của Trung Quốc đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở nước ngoài. Ảnh: VCG
Lên top