4 hành tinh chao đảo sau cái chết của ngôi sao chủ

Cái chết của ngôi sao trong hệ thống HR 8799 sẽ tác động rất lớn tới hành tinh. Ảnh: Đại học Warwick
Cái chết của ngôi sao trong hệ thống HR 8799 sẽ tác động rất lớn tới hành tinh. Ảnh: Đại học Warwick
Cái chết của ngôi sao trong hệ thống HR 8799 sẽ tác động rất lớn tới hành tinh. Ảnh: Đại học Warwick
Lên top