4 cơn bão bị xóa tên vì gây thiệt hại quá nặng nề

Ảnh vệ tinh cơn bão nhiệt đới Bertha đang tiến vào bờ biển Nam Carolina, Mỹ. Ảnh: NOAA
Ảnh vệ tinh cơn bão nhiệt đới Bertha đang tiến vào bờ biển Nam Carolina, Mỹ. Ảnh: NOAA
Ảnh vệ tinh cơn bão nhiệt đới Bertha đang tiến vào bờ biển Nam Carolina, Mỹ. Ảnh: NOAA
Lên top