4 cậu bé được giải cứu khỏi hang, sắp tiến hành chiến dịch giải cứu tiếp theo

4 cậu bé đội bóng Thái Lan đã được đưa ra ngoài. Ảnh: Daily Express.
4 cậu bé đội bóng Thái Lan đã được đưa ra ngoài. Ảnh: Daily Express.
4 cậu bé đội bóng Thái Lan đã được đưa ra ngoài. Ảnh: Daily Express.
Lên top