4 bang chiến địa phúc đáp đơn kiện của ông Trump và Texas

Tổng thống Donald Trump và Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton. Ảnh: AFP
Lên top