36 bang và thủ đô Washington D.C của Mỹ đồng loạt kiện Google

Google bị 36 bang và thủ đô Washington D.C đệ đơn kiện hôm 7.7. Ảnh: AFP
Google bị 36 bang và thủ đô Washington D.C đệ đơn kiện hôm 7.7. Ảnh: AFP
Google bị 36 bang và thủ đô Washington D.C đệ đơn kiện hôm 7.7. Ảnh: AFP
Lên top