340 công dân Việt Nam bị kẹt do COVID-19 ở Hàn Quốc về nước

Công dân Việt Nam ở Hàn Quốc về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam ở Hàn Quốc về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam ở Hàn Quốc về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top