Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

33 triệu người Mỹ đã lựa chọn chắc chắn tổng thống mới