300 lính Mỹ đến Na Uy củng cố biên giới cực bắc NATO với Nga