30 hài cốt người cổ đại được khai quật tại Trung Quốc

Một chiếc ấm gốm được khai quật từ khu đền Kim Lan, Trung Quốc. Ảnh: Cục Văn hóa, Đài phát thanh, Điện ảnh và Du lịch Quảng Châu.
Một chiếc ấm gốm được khai quật từ khu đền Kim Lan, Trung Quốc. Ảnh: Cục Văn hóa, Đài phát thanh, Điện ảnh và Du lịch Quảng Châu.
Một chiếc ấm gốm được khai quật từ khu đền Kim Lan, Trung Quốc. Ảnh: Cục Văn hóa, Đài phát thanh, Điện ảnh và Du lịch Quảng Châu.
Lên top