3 tỉ phú giàu nhất Síp năm 2020

Ông John Fredriken, tỉ phú giàu nhất Síp hiện nay. Ảnh: Forbes
Ông John Fredriken, tỉ phú giàu nhất Síp hiện nay. Ảnh: Forbes
Ông John Fredriken, tỉ phú giàu nhất Síp hiện nay. Ảnh: Forbes
Lên top