3 thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng được WHO cho thử nghiệm hàng loạt

3 thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng là artesunate, imatinib và infliximab được WHO cho thử nghiệm ở 52 nước. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
3 thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng là artesunate, imatinib và infliximab được WHO cho thử nghiệm ở 52 nước. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
3 thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng là artesunate, imatinib và infliximab được WHO cho thử nghiệm ở 52 nước. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Lên top