3 thiên hà hợp nhất hiếm thấy có ít nhất 2 hố đen siêu khối lượng

Hình ảnh 3 thiên hà đang hợp nhất với tiềm năng có 2 hố đen siêu khối lượng đang hoạt động. Ảnh: VLT
Hình ảnh 3 thiên hà đang hợp nhất với tiềm năng có 2 hố đen siêu khối lượng đang hoạt động. Ảnh: VLT
Hình ảnh 3 thiên hà đang hợp nhất với tiềm năng có 2 hố đen siêu khối lượng đang hoạt động. Ảnh: VLT
Lên top