3 quả tên lửa lại nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Ảnh: AFP
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Ảnh: AFP
Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Ảnh: AFP
Lên top