3 nhà khoa học nghiên cứu xóa đói giảm nghèo giành Nobel Kinh tế 2019

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Kinh tế 2019. Ảnh: Nobel Prize.
Ba nhà khoa học giành giải Nobel Kinh tế 2019. Ảnh: Nobel Prize.
Ba nhà khoa học giành giải Nobel Kinh tế 2019. Ảnh: Nobel Prize.
Lên top