3 ngày tối quan trọng để Bắc Kinh kiểm soát ổ dịch COVID-19 mới

Chợ Tân Phát Địa bị đóng cửa. Ảnh: AFP
Chợ Tân Phát Địa bị đóng cửa. Ảnh: AFP
Chợ Tân Phát Địa bị đóng cửa. Ảnh: AFP
Lên top