3 gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc yêu cầu được Phố Wall niêm yết lại

China Mobile là một trong các công ty viễn thông Trung Quốc bị NYSE huỷ niêm yết. Ảnh: Xinhua
China Mobile là một trong các công ty viễn thông Trung Quốc bị NYSE huỷ niêm yết. Ảnh: Xinhua
China Mobile là một trong các công ty viễn thông Trung Quốc bị NYSE huỷ niêm yết. Ảnh: Xinhua
Lên top