3 con báo xổng chuồng, vườn thú Trung Quốc im lặng cả tuần vì "ít rủi ro"

Con báo xổng từ vườn thú ở Hàng Châu, Trung Quốc đã bị tiêm thuốc an thần để bắt lại hôm 8.5. Ảnh: Chính quyền quận Phụ Dương.
Con báo xổng từ vườn thú ở Hàng Châu, Trung Quốc đã bị tiêm thuốc an thần để bắt lại hôm 8.5. Ảnh: Chính quyền quận Phụ Dương.
Con báo xổng từ vườn thú ở Hàng Châu, Trung Quốc đã bị tiêm thuốc an thần để bắt lại hôm 8.5. Ảnh: Chính quyền quận Phụ Dương.
Lên top