3 bóng hồng giúp ông Kim Jong-un thắng lớn trong thượng đỉnh Mỹ-Triều

Từ trái sang phải: Kim Yo-jong, Ri Sol-ju và Choe Son-hui.
Từ trái sang phải: Kim Yo-jong, Ri Sol-ju và Choe Son-hui.
Từ trái sang phải: Kim Yo-jong, Ri Sol-ju và Choe Son-hui.