280 công dân Việt Nam từ 24 quốc gia Châu Âu-Châu Phi về nước

Công dân Việt Nam làm thủ tục về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam làm thủ tục về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam làm thủ tục về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top