270 công dân Việt Nam từ Malaysia về đến Đà Nẵng

Công dân Việt Nam từ Malaysia về nước. Ảnh: BNG
Công dân Việt Nam từ Malaysia về nước. Ảnh: BNG
Công dân Việt Nam từ Malaysia về nước. Ảnh: BNG
Lên top