266 công dân Việt Nam từ Kuwait, Qatar và Ai Cập về nước

Công dân Việt Nam tại Qatar chuẩn bị về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam tại Qatar chuẩn bị về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam tại Qatar chuẩn bị về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top