25 năm qua, đại dương hấp thụ lượng nhiệt bằng 3,6 tỉ quả bom nguyên tử

Nhiệt độ ở đại dương tăng 0,075 độ C, cao hơn mức trung bình kể từ năm 1981 đến năm 2010. Ảnh: Getty
Nhiệt độ ở đại dương tăng 0,075 độ C, cao hơn mức trung bình kể từ năm 1981 đến năm 2010. Ảnh: Getty
Nhiệt độ ở đại dương tăng 0,075 độ C, cao hơn mức trung bình kể từ năm 1981 đến năm 2010. Ảnh: Getty
Lên top