25 hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Trong bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu 2021 của Henley & Partners, Việt Nam đứng thứ 94/116 với 54 quốc gia được nhập cảnh mà không cần thị thực. Ảnh: Henley & Partners
Trong bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu 2021 của Henley & Partners, Việt Nam đứng thứ 94/116 với 54 quốc gia được nhập cảnh mà không cần thị thực. Ảnh: Henley & Partners
Trong bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu 2021 của Henley & Partners, Việt Nam đứng thứ 94/116 với 54 quốc gia được nhập cảnh mà không cần thị thực. Ảnh: Henley & Partners
Lên top