240 công dân Việt Nam từ Myanmar về Đà Nẵng đã được cách ly tập trung

240 người Việt từ Myanmar trở về Đà Nẵng hôm 21.5. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
240 người Việt từ Myanmar trở về Đà Nẵng hôm 21.5. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
240 người Việt từ Myanmar trở về Đà Nẵng hôm 21.5. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top