230 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước

Công dân Việt Nam từ Đài Loan, Trung Quốc, về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ Đài Loan, Trung Quốc, về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ Đài Loan, Trung Quốc, về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top