2/3 người dân Nhật Bản ủng hộ tân Thủ tướng Suga

Tân Thủ tướng Suga nhận được 2/3 sự ủng hộ của người dân Nhật Bản. Ảnh: AFP
Tân Thủ tướng Suga nhận được 2/3 sự ủng hộ của người dân Nhật Bản. Ảnh: AFP
Tân Thủ tướng Suga nhận được 2/3 sự ủng hộ của người dân Nhật Bản. Ảnh: AFP
Lên top