23 hành khách rời khỏi tàu Diamond Princess chưa xét nghiệm COVID-19

Nhật Bản thừa nhận 23 hành khách rời tàu Diamond Princess chưa được xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AP
Nhật Bản thừa nhận 23 hành khách rời tàu Diamond Princess chưa được xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AP
Nhật Bản thừa nhận 23 hành khách rời tàu Diamond Princess chưa được xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AP
Lên top