Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

20.000 cảnh sát đối phó 40.000 người biểu tình đòi Tổng thống Hàn Quốc từ chức