200 công dân Việt Nam từ Philippines về nước an toàn

Gần 200 công dân Việt Nam từ Philippines về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Gần 200 công dân Việt Nam từ Philippines về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Gần 200 công dân Việt Nam từ Philippines về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top