20 tàu chiến tập trận, Nga đóng không phận ở Biển Đen và Crimea

Tàu khu trục Đô đốc Makarov. Ảnh: Hải quân Nga
Tàu khu trục Đô đốc Makarov. Ảnh: Hải quân Nga
Tàu khu trục Đô đốc Makarov. Ảnh: Hải quân Nga
Lên top