20 đô vật sumo cứu một phụ nữ rơi xuống sông

Đô vật Sumo tham gia hoạt động ném đậu để mang lại may mắn cho mọi người tại Lễ hội Setsubun, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Đô vật Sumo tham gia hoạt động ném đậu để mang lại may mắn cho mọi người tại Lễ hội Setsubun, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Đô vật Sumo tham gia hoạt động ném đậu để mang lại may mắn cho mọi người tại Lễ hội Setsubun, Nhật Bản. Ảnh: AFP
Lên top