2 tuần mắc kẹt, thợ mỏ Trung Quốc sống sót kỳ diệu thế nào?

Tìm kiếm cứu hộ tại mỏ vàng ở Tề Hà, Sơn Đông, Trung Quốc hôm 19.1. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tìm kiếm cứu hộ tại mỏ vàng ở Tề Hà, Sơn Đông, Trung Quốc hôm 19.1. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tìm kiếm cứu hộ tại mỏ vàng ở Tề Hà, Sơn Đông, Trung Quốc hôm 19.1. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top