2 ngày nữa, tiểu hành tinh lớn bằng cây cầu London sẽ sượt qua trái đất

Tiểu hành tinh 2014 QJ33 có đường kính khoảng 100 mét dự kiến sượt ngang trái đất với khoảng cách hơn 2,5 triệu km. Ảnh: Sputnik
Tiểu hành tinh 2014 QJ33 có đường kính khoảng 100 mét dự kiến sượt ngang trái đất với khoảng cách hơn 2,5 triệu km. Ảnh: Sputnik
Tiểu hành tinh 2014 QJ33 có đường kính khoảng 100 mét dự kiến sượt ngang trái đất với khoảng cách hơn 2,5 triệu km. Ảnh: Sputnik
Lên top