2 mũi vaccine Trung Quốc có hiệu quả ngăn biến thể Delta

Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn. Ảnh: VCG
Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn. Ảnh: VCG
Nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn. Ảnh: VCG
Lên top