2 lính Nga tử nạn, ông Putin họp khẩn đối phó âm mưu tấn công Crưm