2 hài cốt chiến binh cùng gia tộc bất ngờ đoàn tụ sau 1.000 năm chia cắt

Các nhân viên Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch tiếp nhận hài cốt của người Viking chết ở Anh. Ảnh: AFP
Các nhân viên Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch tiếp nhận hài cốt của người Viking chết ở Anh. Ảnh: AFP
Các nhân viên Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch tiếp nhận hài cốt của người Viking chết ở Anh. Ảnh: AFP
Lên top