2 CEO gốc Ấn của Google và Microsoft phản ứng trước khủng hoảng ở quê nhà

CEO Sundar Pichai của Google và CEO Satya Nadella của Microsoft cam kết hỗ trợ Ấn Độ trong khủng hoảng COVID-19. Ảnh: AFP
CEO Sundar Pichai của Google và CEO Satya Nadella của Microsoft cam kết hỗ trợ Ấn Độ trong khủng hoảng COVID-19. Ảnh: AFP
CEO Sundar Pichai của Google và CEO Satya Nadella của Microsoft cam kết hỗ trợ Ấn Độ trong khủng hoảng COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top